Verzendkosten NL & BE €7,25

Vanaf €79 gratis verzending

Achteraf betalen

Exclusieve producten

4

Quatch - MS62 - Cherry

Quatch - MS62 - Cherry
Quatch - MS62 - Cherry
Quatch - MS62 - Cherry
Quatch - MS62 - Cherry
Quatch - MS62 - Cherry

60,00We kunnen het zelf niet geloven, maar de Saga gaat door. Deze keer wilden we onze blik uitbreiden naar een buurland. Eentje met een van de meest intrigerende en complexe treinnetwerken. Een klein land met een grote verscheidenheid aan treinmodellen. We vroegen de illustere QUATCH van NAWAS welke hij graag zou willen illustreren. België heeft veel klassieke schoonheden - maar hij koos meteen deze. Zijn bijnaam klinkt zoet en het is een feest om het een keer in je leven te hebben geschilderd, het is jammer dat ze niet meer in traffic zijn. We hebben het over de MS62 - Cherry, ook wel 'Klassiek Motorstel' genoemd. Voor de promotievideo wilde hij iets 'speciaals' doen, en vroeg om Loop Colors in een specifiek kleurenschema. Toen we hem de goodies gaven, hadden we niet kunnen bedenken hoeveel moeite hij zou doen. Op de een of andere manier heeft hij op een geheime locatie een van de laatste Cherry’s gevonden en deze beschilderd met een burner... Over de print Dit ontwerp van QUATCH is een heel gaaf eerbetoon aan de MS62 - Cherry. Op de bovenkant zet hij de woorden CHERRY in een mooi vet lettertype, bordeaux gekleurd met een witte streep, net als de trein zelf. Daarnaast een paar CherrySkulls ter herdenking van de dood van dit beroemde treinmodel. In het midden heeft QUATCH een stadslay-out getekend en op de brug zie je het silhouet van het icoon rijdend door de nacht. De Kers vaart door het landschap en komt uit de (T)unnel van het gele QUATCH stuk. Joopie slingert en zingt vrolijk door het landschap, op zoek naar de trein MS62 om te schilderen. Deze 50 x 70 zeefdrukken zijn uitgevoerd in 4 lagen door Chez William, in de kleuren Bourgondië, Geel, Grijs en zwart. Alle prints zijn met de hand gesigneerd en genummerd in een serie van 30 stuks. Bij elke print ontvang je een ansichtkaart van de beschilderde kers MS62 -165 en een stickerpakket met daarin de CherrySkulls, Joopie x Quatch en diverse andere stickers. Geschiedenis van de Cherry De MS62 was een type trein van de NMBS. De treinen maakten deel uit van de klassieke treinstellen waarvan er tussen 1939 en de jaren 70 ongeveer 500 op het spoor verschenen. De productie van de MS62 verspreidde zich over de jaren 1962, 1963 en 1965 en is gebaseerd op de MS54 en MS55, de eerste met schijfremmen. 20 treinen werden gemaakt door de eigen werkplaatsen van de NMBS in Mechelen. De overige 80 werden gebouwd door particuliere bedrijven. De treinen die in 1965 werden gebouwd, hadden, in tegenstelling tot de MS62 uit 1962 en 1963, horizontale lichten in plaats van de gebruikelijke verticale lichten. In 1971 werden ze genummerd 151-270 in vierdelige nummering. (de 0, het getal dat aangeeft dat het een motorset is, werd niet gebruikt). Oorspronkelijk hadden de koppels een groene kleurstelling, in de jaren 90 waren ze bordeauxrood of kersenrood gekleurd. In 2013 is de laatste '62 uit dienst genomen, geen enkele set is bewaard gebleven. Prints zijn beperkt tot 30 exemplaren. Gesigneerd en genummerd. 50 x 70 cm | Zeefdruk | 260 gram | Free Life vellum papier We cannot believe it ourselves, but the Saga continuous. This time we wanted to expand our view to a neighbouring country. One that has one of the most intriguing and complex train networks. A small country with a big variety of train models. We asked illustrious QUATCH from NAWAS which of those he would like to illustrate. Belgium has many classic beauties - but he immediately picked this one. Its nickname sounds sweet and it is a treat to have painted it once in your life, its a pitty that they stopped running. We are talking about the MS62 - Cherry , also known as 'Klassiek Motorstel'. For the promotion video he wanted to do something 'special', and asked for Loop Colors in a specific colour scheme. When we supplied him with the goodies, we could not have imagined the troubles he would take. Somehow and somewhere he located one of the last Cherries in existence on a secret location and painted it with a Burner piece... About the print This design by QUATCH is a very cool tribute to the MS62 - Cherry. On the top he puts the words CHERRY in a nice bold font, coloured burgundy with a white stripe, just like the train itself. Next to it a pair of CherrySkulls to commemorate the death of this famous train model. In the center, QUATCH has drawn a city layout and on the bridge you can find the icon's silhouette driving through the night. The Cherry cruises through the landscape and comes out the (T)unnel of the yellow QUATCH piece. Joopie is happily swinging and singing through the scenery, looking for the MS62 train to paint. These 50 x 70 Silkscreen prints are executed in 4 layers by Chez William, in the colours Burgundy, Yellow, Grey and black. All prints are hand signed and numbered in a series of 30 pieces. With each print you will receive a post card of the painted cherry MS62 -165 and a sticker pack containing, the CherrySkulls, Joopie x Quatch and several other stickers. History of the Cherry The MS62 was a type of train from the NMBS. The trains were part of the classic railcars of which about 500 appeared on the track between 1939 and the 1970s. Production of the MS62 spread over the years 1962, 1963 and 1965 and is based on the MS54 and MS55, the first with disc brakes. 20 trains were made by SNCB's own workshops in Mechelen. The remaining 80 were built by private companies.The trains built in 1965, unlike the MS62 built in 1962 and 1963, had horizontal lights instead of the usual vertical lights. In 1971 they were numbered 151-270 in four-part numbering. (the 0, the number indicating that it is a motor set, was not used). Originally the couples had a green livery, in the 90s they were coloured burgundy or cherry red. In 2013, the last '62 was withdrawn from service, not a single set was saved. Prints are Limited to 30 Copies . Signed and Numbered . 50 x 70 cm | Silkscreen print | 260 grams | Free Life Vellum paper

Verzendkosten NL & BE €7,25

Vanaf €79 gratis verzending

Achteraf betalen

Exclusieve producten

Productbeschrijving

We kunnen het zelf niet geloven, maar de Saga gaat door. Deze keer wilden we onze blik uitbreiden naar een buurland. Eentje met een van de meest intrigerende en complexe treinnetwerken. Een klein land met een grote verscheidenheid aan treinmodellen. We vroegen de illustere QUATCH van NAWAS welke hij graag zou willen illustreren. België heeft veel klassieke schoonheden - maar hij koos meteen deze. Zijn bijnaam klinkt zoet en het is een feest om het een keer in je leven te hebben geschilderd, het is jammer dat ze niet meer in traffic zijn.

We hebben het over de MS62 - Cherry, ook wel 'Klassiek Motorstel' genoemd. Voor de promotievideo wilde hij iets 'speciaals' doen, en vroeg om Loop Colors in een specifiek kleurenschema. Toen we hem de goodies gaven, hadden we niet kunnen bedenken hoeveel moeite hij zou doen. Op de een of andere manier heeft hij op een geheime locatie een van de laatste Cherry’s gevonden en deze beschilderd met een burner...

Over de print

Dit ontwerp van QUATCH is een heel gaaf eerbetoon aan de MS62 - Cherry. Op de bovenkant zet hij de woorden CHERRY in een mooi vet lettertype, bordeaux gekleurd met een witte streep, net als de trein zelf. Daarnaast een paar CherrySkulls ter herdenking van de dood van dit beroemde treinmodel. In het midden heeft QUATCH een stadslay-out getekend en op de brug zie je het silhouet van het icoon rijdend door de nacht. De Kers vaart door het landschap en komt uit de (T)unnel van het gele QUATCH stuk. Joopie slingert en zingt vrolijk door het landschap, op zoek naar de trein MS62 om te schilderen.

Deze 50 x 70 zeefdrukken zijn uitgevoerd in 4 lagen door Chez William, in de kleuren Bourgondië, Geel, Grijs en zwart. Alle prints zijn met de hand gesigneerd en genummerd in een serie van 30 stuks. Bij elke print ontvang je een ansichtkaart van de beschilderde kers MS62 -165 en een stickerpakket met daarin de CherrySkulls, Joopie x Quatch en diverse andere stickers.

Geschiedenis van de Cherry

De MS62 was een type trein van de NMBS. De treinen maakten deel uit van de klassieke treinstellen waarvan er tussen 1939 en de jaren 70 ongeveer 500 op het spoor verschenen.

De productie van de MS62 verspreidde zich over de jaren 1962, 1963 en 1965 en is gebaseerd op de MS54 en MS55, de eerste met schijfremmen. 20 treinen werden gemaakt door de eigen werkplaatsen van de NMBS in Mechelen. De overige 80 werden gebouwd door particuliere bedrijven. De treinen die in 1965 werden gebouwd, hadden, in tegenstelling tot de MS62 uit 1962 en 1963, horizontale lichten in plaats van de gebruikelijke verticale lichten.

In 1971 werden ze genummerd 151-270 in vierdelige nummering. (de 0, het getal dat aangeeft dat het een motorset is, werd niet gebruikt). Oorspronkelijk hadden de koppels een groene kleurstelling, in de jaren 90 waren ze bordeauxrood of kersenrood gekleurd. In 2013 is de laatste '62 uit dienst genomen, geen enkele set is bewaard gebleven.

Prints zijn beperkt tot 30 exemplaren. Gesigneerd en genummerd.

50 x 70 cm | Zeefdruk | 260 gram | Free Life vellum papier

We cannot believe it ourselves, but the Saga continuous. This time we wanted to expand our view to a neighbouring country. One that has one of the most intriguing and complex train networks. A small country with a big variety of train models. We asked illustrious QUATCH from NAWAS which of those he would like to illustrate. Belgium has many classic beauties - but he immediately picked this one. Its nickname sounds sweet and it is a treat to have painted it once in your life, its a pitty that they stopped running.

We are talking about the MS62 - Cherry, also known as 'Klassiek Motorstel'. For the promotion video he wanted to do something 'special', and asked for Loop Colors in a specific colour scheme. When we supplied him with the goodies, we could not have imagined the troubles he would take. Somehow and somewhere he located one of the last Cherries in existence on a secret location and painted it with a Burner piece...

About the print

This design by QUATCH is a very cool tribute to the MS62 - Cherry. On the top he puts the words CHERRY in a nice bold font, coloured burgundy with a white stripe, just like the train itself. Next to it a pair of CherrySkulls to commemorate the death of this famous train model. In the center, QUATCH has drawn a city layout and on the bridge you can find the icon's silhouette driving through the night. The Cherry cruises through the landscape and comes out the (T)unnel of the yellow QUATCH piece. Joopie is happily swinging and singing through the scenery, looking for the MS62 train to paint.

These 50 x 70 Silkscreen prints are executed in 4 layers by Chez William, in the colours Burgundy, Yellow, Grey and black. All prints are hand signed and numbered in a series of 30 pieces. With each print you will receive a post card of the painted cherry MS62 -165 and a sticker pack containing, the CherrySkulls, Joopie x Quatch and several other stickers.

History of the Cherry

The MS62 was a type of train from the NMBS. The trains were part of the classic railcars of which about 500 appeared on the track between 1939 and the 1970s.

Production of the MS62 spread over the years 1962, 1963 and 1965 and is based on the MS54 and MS55, the first with disc brakes. 20 trains were made by SNCB's own workshops in Mechelen. The remaining 80 were built by private companies.The trains built in 1965, unlike the MS62 built in 1962 and 1963, had horizontal lights instead of the usual vertical lights.

In 1971 they were numbered 151-270 in four-part numbering. (the 0, the number indicating that it is a motor set, was not used). Originally the couples had a green livery, in the 90s they were coloured burgundy or cherry red. In 2013, the last '62 was withdrawn from service, not a single set was saved.

Prints are Limited to 30 CopiesSigned and Numbered.

50 x 70 cm | Silkscreen print | 260 grams | Free Life Vellum paper

Exclusieve deals & unieke graffiti content direct in je inbox - helemaal gratis

Geen spam - 1 mail per maand. Je kunt je altijd weer afmelden.